W naszej szkole prowadzone są:

  • Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
  • Koło matematyczno przyrodnicze "Badam i odkrywam" grupa I
  • Koło matematyczno przyrodnicze "Badam i odkrywam" grupa II
  • Zajęcia rozwijające z matematyki
  • Gry i zabawy sportowe
  • Zajęcia ruchowe
  • Czytanie jest wspaniałą przygodą
  • Logofigle
  • Spotkanie z ortografią
  • Zajęcia z robotyki