Deklaracja dostępności

 

Bilans na dzień 31.12.2019r.

 

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.

 

 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia

 

 

 

Statut Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach

 

 

Podkategorie