Bilans jednostki budżetowej

 

 

Deklaracja dostępności

 

 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia

 

 

Bilans na dzień 31.12.2019r.

 

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.

 

Podkategorie