ZADANIA ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO przebieg egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022,  /24, 25, 26 maja 2022/. 

  1. PREZENTACJA /szkolenie członków RP/
  2. ZADANIA CZŁONKA ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO
  3. LISTA KONTROLNA czynności, które nalezy wykonać w sali /odpowiedzialny - Przewodniczący Zespołu Nadzorującego przegieg egzaminu w danej sali/.
  4. INSTRUKCJA PAKOWANIA materiałów egzaminacyjnych w sali.

WZORY załączników:

  1. Wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej /Uwaga! Wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej jest dokumentem generowanym automatycznie w systemie SIOEO. Nie należy samodzielnie tworzyć tego wykazu./
  2. Protokół przebiegu egzaminu w sali.
  3. Przerwanie i unieważnienie egzaminu