Uwaga Rodzice!

  • W związku z umieszczeniem przez Ministerstwo Zdrowia powiatu bartoszyckiego na liście powiatów  w strefie żółtej  zobowiązuję rodziców oraz inne osoby przyprowadzające/odbierające  dzieci do bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego i zachowania   wszelkich środków ostrożności takich jak:  osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, informujemy, że rodzice nie będą mogli wejść na teren szkoły. Dzieci będą odbierane przez pracownika szkoły w drzwiach wejściowych i odprowadzane do sal. Po skończeniu zajęć zostaną odprowadzone do drzwi wejściowych.

  • Do szkoły/przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Dzieci nie przynoszą i nie zabierają ze sobą niepotrzebnych zabawek, przedmiotów, przyborów.
  • Dzieci z objawiamy chorobowymi będą izolowane i bezwzględnie rodzic po uzyskaniu informacji, musi takie dziecko odebrać ze szkoły.

Należy przygotować dzieciom: Opakowanie nawilżanych i suchych chusteczek higienicznych w plecaku (brak możliwości korzystania z suszarki do rąk w łazienkach) , własne przybory szkolne (niemożliwość pożyczania), maseczki .

Prosimy o uaktualnienie numerów telefonów i podanie ich wychowawcom.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021:

8.00 – rozpoczęcie roku szkolnego

Spotkanie z wychowawcą w wyznaczonej sali.

Z dzieckiem z klasy I, przedszkola i  klasy 0 może przebywać jeden rodzic w maseczce.

Przywóz dzieci według zeszłorocznego rozkładu jazdy.

Przypominam, że w autobusie dzieci powinny mieć założone maseczki.

RODZICE zobowiązani są dostarczyć zgodę na pomiar temperatury (załącznik nr 1 – wydrukowaną lub napisaną odręcznie). Bez jej dostarczenia dziecko nie będzie wpuszczone na teren placówki.

Załącznik 1 ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA