Obóz edukacyjny w Toruniu
w ramach projektu pn. „Lubię się uczyć – wiedza i kompetencje to moja przyszłość

Informujemy, że w dniu 7 listopada 2018 roku rozpoczął się proces rekrutacji uczestników projektu „Lubię się uczyć – wiedza i kompetencje to moja przyszłość” na obóz edukacyjny w Toruniu w terminie 03.12.2018 – 07.12.2018r. Uczestnikami projektu są uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu oraz ze Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 07.11.2018r. do 21.11.2018r.

W obozie edukacyjnym może wziąć udział 26 uczniów - uczestników projektu ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu i 12 uczniów - uczestników projektu ze Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach.

Zakres tematyczny zajęć zorganizowanych w ramach obozu będzie zgodny z tematyka zajęć prowadzonych w ramach projektu i będzie obejmował:

  • zajęcia przyrodniczo-naukowe,
  • zajęcia ruchowe i gry terenowe o tematyce związanej z rodzajem zajęć projektowych,
  • zajęcia rozwijające umiejętności techniczne i gry logiczne,
  • wycieczka do centrum nauki (ośrodka edukacyjnego) w celu rozwijania kompetencji i nabywania umiejętności matematyczno-przyrodniczych


Obóz edukacyjny służyć będzie rozwijaniu kompetencji kluczowych uczestników, głównie matematyczno-przyrodniczych. W ramach obozu łączone będą różnorodne formy edukacji, które będą też dla dzieci doskonałą zabawą. Uczestnicy wezmą udział w zabawach typu „Zgadywanka terenowa” - zadania o tematyce matematyczno-przyrodniczej. Zaplanowano również zwiedzanie– Centrum Nowoczesności Młyn, gdzie odbędą się warsztaty edukacyjne dla uczestników i eksplorowanie wystaw multimedialnych. Ponadto zostaną zorganizowane wycieczki do Bydgoszczy i Ciechocinka w celu poznawania zagadnień przyrodniczych. W ramach obozu edukacyjnego dla uczestników zostaną zorganizowane łamigłówki edukacyjne, gry logiczne, a także ciekawe zajęcia przyrodnicze o charakterze ekologicznym np. pokaz mody ekologicznej rozwijający kreatywność, umiejętność pracy zespołowej i wykorzystanie wiedzy przyrodniczej w praktyce, a także zajęcia i spotkania z specjalistami z dziedziny ekologicznych zagadnień.

Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin uczestnictwa w obozie można pobrać ze strony internetowej szkoły (poniżej), a także u szkolnych koordynatorów projektu.